Publiczne Gimnazjum Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu im. Lotników Polskich

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

GIMNAZJUM
pod patronatem
Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego


Szanowni Rodzice,


Nabór do klas I, IV, VII trwa do końca sierpnia.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

Serdecznie zapraszamy!


ZAPROSZENIE

     Dyrekcja i nauczyciele nowej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu serdecznie zapraszają Szanownych Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości kształcenia Państwa dzieci w klasach I, IV oraz VII w naszej placówce.
     Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w świetlicy PSP nr 10 przy ul. Długojowskiej 6.

     Z myślą o przyszłości naszych uczniów chcielibyśmy przedstawić Państwu bogatą ofertę edukacyjną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10, aby mogli Państwo dokonać wyboru placówki zapewniającej Państwa dzieciom jak najlepsze warunki kształcenia.
     Mamy nadzieję, iż zechcą Państwo zaszczycić nas swoją obecnością.

Z poważaniem
Dyrekcja i nauczyciele


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

22.06.2017r. godz. 16.00 - klasy 3

23.06.2017r. godz. 9.00 - klasy 1
23.06.2017r. godz. 10.15 - klasy 2


Terminarz egzaminów poprawkowych

28.08.2017r.(poniedziałek)

- język polski -
godz. 9.00
- chemia -
godz. 9.00

29.08.2017r.(wtorek)

- język niemiecki -
godz. 9.00
- historia -
godz. 11.00

Nabór uzupełniający do Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Lotników Polskich.
  Nabór uzupełniający do klasy 0 w roku szkolnym 2017/2018 będzie w terminie od 12 czerwca 2017r godz. 8.00 do 19 czerwca 2017 r. godz. 16.00 na stronie oswiatawradomiu.pl  Wnioski wydrukowane ze strony należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.Nabór uzupełniający do Szkoły Podstawowej nr. 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Lotników Polskich.   Nabór uzupełniający do klas pierwszych  w roku szkolnym 2017/2018 będzie w terminie od 21 czerwca 2017r godz. 8.00 do 28 czerwca 2017 r. godz. 15.00 na stronie oswiatawradomiu.pl


Wnioski/zgłoszenia wydrukowane ze strony należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

   Do klasy czwartej lub siódmej rodzic/opiekun prawny składa pisemny wniosek w terminie do 19 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły.

 NOWY OBWÓD Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Lotników Polskich

KLIKNIJ


UWAGA !!!

   Informujemy, że rozpoczął się nabór do nowej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, klas - 0, 1, 4, 7.

  sześcio i siedmiolatki -
klasy "0" i 1 - nabór elektroniczny poprzez Zintegrowany system zarządzania oświatą

  uczniowie
klas 3 i 6 - składają podania do klas 4 i 7 w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00

 
 


List otwarty
Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznego
Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                                                                                                                                                              

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

       W efekcie wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty z dniem 1 września 2017 roku Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Lotników Polskich w Radomiu zostanie przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi, proponującą naukę na jedną zmianę w niewielkich zespołach klasowych i świetlicę czynną od 6.30 do 17.30.  W związku z zaistniałą sytuacją, my, dyrekcja i grono pedagogiczne placówki, która od kilkudziesięciu lat związana jest ze środowiskiem lokalnym, pragniemy zaprezentować Wam, Drodzy Rodzice i Uczniowie, naszą ofertę edukacyjną i wspierać Was w podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej dla Waszych dzieci.

Czytaj dalej   KLIKNIJ22-06-2017

   Po raz pierwszy w historii Radomia rozegrano pilotażowo w Ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży , Turniej Bathmintona Gier Pojedyńczych dla Kobiet i Mężczyzn Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Uczniowie i Uczennice Naszej Szkoły przygotowani zostali przez p.Anetę Zacharską.
Miejmy nadzieję, że Batminton zagości na stałe do kalendarza Współzawodnictwa Sportowego
Uczniowie reprezentujący naszą szkołę :Pakosz Jakub
,Gałka Jan, Wójcicki Karina, Jurmanowicz Natalia, Cholewa Klaudia, Odzimek Natalia, Fajek Julita.
Zdjęcia >>>


05-06-2017

SZKOLNA  WYCIECZKA  ROWEROWA


W dniach 24-26 maja 2017 roku odbyła się szkolna wycieczka rowerowa do miejscowości PRZYŁĘK zorganizowana przez Szkolny Klub Rowerowy. W wycieczce wzięli udział uczniowie z klas 3 B, 3 C, 3 D, 3 F, 2A, 2 B oraz 1 A pod opieką pań: Małgorzaty Guzin, Anety Zacharskiej, Jolanty Zając-Szymczak oraz niezastąpionego ks. Dariusza Laseczki.
Zainteresowanie wycieczką było ogromne i po kilku zaledwie dniach lista chętnych została zapełniona całkowicie. Wyruszyliśmy w dwóch kolumnach trasą znaną już niektórym uczestnikom poprzednich wycieczek. Pogoda pierwszego dnia nie sprzyjała nam niestety, gdyż praktycznie padał deszcz przez cały czas z niewielkimi przerwami. W miejscowości Tczów, przemoczeni i zziębnięci, poprosiliśmy o gościnę w Zespole Szkół, gdzie zostaliśmy poczęstowani herbatą, kawą i pysznym ciastem. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie.

Czytaj dalej >>>
Zdjęcia >>>


14-06-2017

Daj sobie szansę- zostań naszym Stypendystą!

19 czerwca br. rusza nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018!
Od 19 czerwca do 6 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów.


Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 21 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł. Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów i liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3, w pokojach 608, 609, 612a i 613 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, (22) 59-79-413, (22) 59-79-430, (22) 59-79-435, (22) 59-79-442, (22) 59-79-447, (22) 59-79-449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Zofia Dembska
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów    KLIKNIJ


14-06-2017

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „WHAT DO YOU KNOW ABOUT SCOTLAND”Wyniki konkursu:


Julia Burek klasa 3a
- 1. miejsce
Kaja Rogala klasa 3f
- 2. miejsce ex equo
Agnieszka Grzeszczyk klasa 3f
- 2. miejsce ex equo
Maciej Borkiewicz klasa 2f
- 3. miejsce

Uczniowie, którzy brali udział w konkursie według ilości uzyskanych punktów:


1 Monika Dródż klasa 3 f
2 Tymoteusz Warmiak klasa 3 a
3 Marta Michalczewska klasa 3 f
4 Łukasz Gębczyk klasa 3 a
5 Patryk Kacperczyk klasa 1 f
6 Gabriela Janas klasa 1 e
7 Adrian Feret klasa 3 a


Zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku.


Organizatorzy:

Jolanta Zając-Szymczak
Joanna Sar
Małgorzata Guzin

12-06-2017

    W czerwcu rozstrzygnięty został konkurs „Potyczki matematyczne”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I i II naszego gimnazjum. Składał się w dwóch etapów (I etap – edycja marcowa i kwietniowa oraz II etap – edycja w maju). Organizatorami konkursu były p. Sabina Gliszczyńska i p. Alicja Kościowska.
   Celem konkursu było propagowanie matematyki wśród uczniów, wyłonienie uczniów uzdolnionych matematycznie, motywowanie uczniów do pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy matematycznej. Uczniowie otrzymywali zestawy zadań do rozwiązania w domu, a w finale samodzielnie rozwiązywali zadania w sali lekcyjnej.

  Najlepsze wyniki osiągnęli (nagroda rzeczowa):
I miejsce – Pietruszka Kinga  kl. I c
II miejsce – Filipkowski Michał kl. I f
III miejsce – Cywka Izabela kl. II a

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2017r.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.   
                             

12-06-2017

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA.

    Z okazji rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie o życiu i twórczości tego wielkiego pisarza i patrioty. W epokę pozytywizmu wprowadzili nas uczniowie kl.1e, 1f i 2d pod opieką p. Edyty Gawełek i p. Izabeli Reluchin. Młodzież wspaniale odegrała swoje role, a scenografia i slajdy w pełni oddały klimat tamtej epoki. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i pochwałami p. dyrektor Małgorzaty Pudzianowskiej.
Obsada przedstawienia:
HENRYK SIENKIEWICZ - Michał Filipkowski kl.1f
MATKA SIENKIEWICZA - Karina Wójcicka kl.2d
WNUCZKA SIENKIEWICZA - Natalia Nalberska kl.2d
DZIENNIKARZ - Szymon Zięba kl.1e
CHŁOP - Aleksander Słomka kl.1e
KONFERANSJER - Małgorzata Dębicka kl.1e
NARRATOR I - Maja Targowska kl.1e
NARRATOR II - Nikola Wilczyńska kl.1e
OBSŁUGA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO - Jakub Jaroszewski kl.1e

06-06-2017

   5 czerwca 2017r. w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w tej uroczystości.

 Tymoteusz Warmijak podopieczny p. Ewy Rutkowskiej zajął I miejsce w konkursie „Innowacyjny radomski biznes”, natomiast Łukasz Prasek, podopieczny p. Moniki Ludki został finalistą Radomskich Zawodów Matematycznych.

Gratulujemy sukcesów.


25-05-2017

   24 maja 2017r. odbył się finał 25 edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Dziennikarskiego. Wydarzenie jak co roku miało miejsce w PG 5.
   W konkursie brało udział 11 gimnazjalistów z 7 szkół. W jury zasiedli dziennikarze ze znanych radomskich mediów. W przerwach między zadaniami odbyły się występy m.in. zespołu tanecznego Dancesquad, duetu muzycznego Oliwii Bukowskiej i Agnieszki Jemiołek oraz Czarka Gołębiowskiego, który zaczarował wszystkich swoimi iluzjami.
   Zwycięzcą konkursu został
Jakub Kord (PG 22). Drugie miejsce zajęli kolejno Łukasz Gregorczyk (PG6) oraz Natalia Płachta (PG 13). Wyróżnienie udało się zdobyć Joannie Jaroszek (PG 13) oraz uczennicy naszej szkoły - Weronice Jęczkowiak. Pieczę nad całym wydarzeniem trzymała pani Anna Michnicka.

30-05-2017

UWAGA !!!

Szkolny Konkurs „What do you know about Scotland” przełożony na 6 cerwca godz.12.50.

30-05-2017

Dnia 1 czerwca (czwartek) w godz. 9.00 - 12.30 obędzie się w naszej szkole Dzień promocji zdrowia i sportu szkolnego

Sprawdź program    
KLIKNIJ

30-05-2017

   26 maja 2017 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w kolejnym etapie projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” organizowanego przez Urząd Miasta Radomia. Spotkanie odbyło się w Muzeum Wsi Radomskiej i miało charakter gry szkoleniowo-decyzyjnej. Celem jej było przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego budowania i zarządzania zespołem. Uczniowi brali udział z grach zespołowych. Dzięki czemu doskonalili komunikację interpersonalną, kreatywność, innowacyjność oraz uczyli się skutecznie zarządzać czasem. Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Magdalena Ślifirczyk.
24-05-2017

   Publiczne Gimnazjum Nr 10 im. Lotników Polskich w Radomiu organizuje Szkolny Konkurs „What do you know about Scotland”

  Regulamin Konkursu
Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Lotników Polskich w Radomiu.
Sponsorzy: Wydawnictwo EGIS


  Cele konkursu:
1. Zachęcanie młodzieży do pogłębiania wiedzy w zakresie objętym przez konkurs.
2. Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim.
3. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań.
4. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych oraz stworzenie szansy wygrania.


  Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1, 2 i 3 gimnazjum i dotyczy Szkocji.
2. Konkurs odbędzie się w jednym etapie.
3. Konkurs odbędzie się  30.05.2014 r. o godz. 12:50 w formie pisemnej, w języku angielskim i składa się z różnego rodzaju zadań, opartych na pracy z tekstem, słuchaniu i słownictwie.
4. Część zadań konkursowych będzie związanych z 4 filmami, które można obejrzeć na Youtube umieszczonym w linku na stronie naszej szkoły.
5. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do nauczycieli języka angielskiego do 29 maja.
6. Uczniowie piszą ten sam test w tym samym czasie.
7. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc zdobędą nagrody RZECZOWE.
8. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.


Organizatorzy konkursu:
Jolanta Zając – Szymczak           Joanna Sar
   Małgorzata Guzin


Linki potrzebne do konkursu :

https://www.youtube.com/watch?v=ckr6AAal2Zc


https://www.youtube.com/watch?v=W_MjxkOmFy8


https://www.youtube.com/watch?v=2kfPRDhurj8


https://www.youtube.com/watch?v=GRhqRnj2sY019-05-2017

W 150. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

   W dniu 22 maja br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Związku Piłsudczyków w Radomiu, w tym prezesa, Pana Sławomira Sońtę. Nasi goście opowiedzieli o życiu, działalności i znaczeniu Józefa Piłsudskiego w naszych dziejach, jako twórcy 1 Kompanii Kadrowej i Legionów Polskich w czasie I wojny  światowej, a także m.in. Naczelnika Państwa i zwycięzcy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Uczniowie mogli obejrzeć mundur legionisty wraz z rynsztunkiem, jak np. szabla czy lornetka, jak również usłyszeli o wielu miejscach, m.in. w Radomiu i Żytkowicach, związanych z działalnością legionów na ziemi radomskiej. Związek Piłsudczyków kultywuje tradycje legionowe, bierze udział w rekonstrukcjach historycznych, a także sprawuje opiekę nad grobami legionistów, itp. Była to lekcja żywej historii.

17-05-2017

  Dzisiaj nasi uczniowie zwiedzali Radom. Pięknie dziękujemy naszej przewodniczce, p. M. Pacholec, która pokazała nam miasto z innej strony, bowiem historia Radomia - naszej Małej Ojczyzny jest bardzo ciekawa.

17-05-2017


   W ramach Współpracy PG10 Radom z Rodon Radom oraz z Fundacją Narodowy Badminton. W dniu wczorajszym 16.05.2017 roku odbyły się Zajęcia Pokazowe zorganizowane przez p.Anetę Zacharską koordynatora w/w dyscypliny w naszej szkole.
  Tematem zajęć były "Gry i zabawy z rakietą i lotką" Zajęcia prowadziła Koordynator Rozpowszechniania w/w dyscypliny w Radomiu p.Lucyna Kalinkowska.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice klas : 2 f , 3 d , 3 a   trenujący w naszej Szkole pod opieką  p.Anety Zacharskiej .


Zdjęcia   >>>

16-05-2017


  12 maja 2017 r. uczennice naszej szkoły:  Dagmara Skóra - Kalinowska III c, Klaudia Trojanowska I f i Zuzanna Wosztyl III e pod opieką p. Marzeny Chruścińskiej uczestniczyły w XIII Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt,,Pasterz i Ojciec" w Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu.  Impreza objęta była patronatem jego Ekscelencji księdza biskupa Henryka Tomasika.
Celem przeglądu  było uczczenie pamięci pontyfikatu papieża Jana Pawła II, pogłębienie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, zapoznanie się z twórczością Jana Pawła II, poszerzenie wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z kościołem katolickim, rozwijanie twórczości młodzieżowej,rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów.

  Uczennice do przeglądu  zostały przygotowane pod kierunkiem p. Ewy Hodyry i p. Marzeny Chruścińskiej.

  W konkursie plastycznym, którego temat brzmiał ,,Św. Brat Albert - na drodze do ukochania Boga" Dagmara Skóra - Kalinowska III c zajęła I miejsce,
a Klaudia Trojanowska I f - otrzymała wyróżnienie.

  Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Zdjęcia  >>>12-05-2017

    W piątek 12 maja 2017 r. odbyła się wyjątkowa lekcja żywej historii. Bractwo Kerin zaprosiło pierwszaków na interesującą, pełną humoru lekcję poświęconą królowi polskiemu Kazimierzowi Wielkiemu. Zajęcia zaangażowały w czynny sposób uczniów biorących udział w przedstawianych scenkach, przybliżając w ten sposób działalność i dokonania tego niezwykłego króla.

Zdjęcia >>>


12-05-2017

    Dnia  10 maja 2017 roku uczniowie klas drugich naszej szkoły: Izabela Cywka kl. 2a, Julia Gajewska kl. 2a, Maciej Borkiewicz kl. 2f wzięli udział w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym „Maths in English is easy”, którego organizatorem było Publiczne Gimnazjum  nr 11 w Radomiu i zajęli w nim I miejsce.
Opiekunkami uczestników konkursu są nauczycielki matematyki – pani Anna Szwagierek i pani Sabina Gliszczyńska.


Czytaj dalej  >>>12-05-2017

RAJD   ROWEROWY   RADOM – PRZYŁĘK    2017


Szkolny klub rowerowy zaprasza uczniów naszej szkoły na 3. dniowy rajd w dniach 23-25 maja.
Jedziemy do miejscowości Przyłęk do ośrodka agroturystycznego.
Program rajdu:
23 maj – przejazd do Przyłęku (ok. 55 km). Zaplanowane dwa półgodzinne postoje na trasie oraz ok. 1,5 godzinny postój w Zwoleniu. Wieczorem kolacja przy ognisku i zabawa.
24 maj – śniadanie i wyjazd do Janowca (ok. 20 km). Przejazd promem do Kazimierza n/Wisłą, zwiedzanie miasta, powrót na kolację przy ognisku. Jeśli stan Wisły nie pozwoli na skorzystanie z promu zwiedzimy Janowiec.
25 maj – śniadanie i powrót do Radomia około godziny 15.00 - 16.00.

Cena 80 zł/osobę – obejmuje 2 noclegi, 2 kolacje przy ognisku, 2 śniadania oraz bilet na prom Janowiec - Kazimierz nad Wisłą – Janowiec.


Czytaj dalej >>>

04-05-2017

Zebranie z rodzicami/prawnymi opiekunami odbędzie się 09.05.2017r.(wtorek) o godz. 17.00.

Natomiast
10.05.2017r. (środa) klasa 3e.

Harmonogram zebrań  KLIKNIJ

27-04-2017

   Dnia 26.04.2017 r. w PG nr 10 odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci zainteresowanych nauką w naszej szkole.
Podczas Dnia Otwartego uczniowie i rodzice mogli obejrzeć szkołę podczas gry terenowej ,, Poznaj nasza szkołe", uzyskać szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz spróbować sił w wyzwaniach proponowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
  W programie m.in.:
- przedstawienie koła teatralnego "Narnia",
- gry i zabawy edukacyjne,
- gry językowe,
- doświadczenia fizyczne, chemiczne, geograficzne,
- zabawy z chustą Klanza,
- kącik zabaw plastycznych,
- czytanie bajek,
- prezentacja pięcioboju nowoczesnego,
- malowanie twarzy,
- punkt promocji zdrowia - zdrowy poczęstunek,
- punkt psychologiczno - pedagogiczny,
- kącik "Nasze serca w wolontariacie",
- prezentacja pracowni, prac konkursowych.

04-05-2017

UWAGA dla uczniów KLAS 3


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  KLIKNIJ

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2017/2018    KLIKNIJ

12-04-2017

Sprawozdanie z konkursu plastyczno- literackiego ,,Sladami Wisławy Szymborskiej"


   10 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu ,,Sladami Wisławy Szymborskiej". W tym roku przypada bowiem 5 rocznica jej śmierci. Warto wspomnieć, że Wisława Szymborska była pierwszą kobietą, która w dziedzinie literatury otrzymała Nagrodę Nobla. Unikała mówienia o sobie. Twierdziła, że wszystko powiedziała w swoich wierszach. Objętościowo dorobek pisarki jest bardzo skromny. Wydała tylko dziewięć tomików, ale każdy z nich był literackim wydarzeniem. Jej wiersze mówią w sposób zaskakujący o sprawach najprostszych, znanych każdemu człowiekowi.
  Toteż chcąc uczcić pamięć Wisławy Szymborskiej nauczyciele naszej szkoły: p. Barbara Cichy, Marzena Chruścińska, Aneta Gnojewska, Małgorzata Figiel, Magdalena Ślifirczyk i Renata Kotowicz zorganizowali konkurs poświęcony Wisławy Szymborskiej. Konkurs literacki został przeprowadzony 14 marca 2017r. W konkursie udział wzięło 46 uczniów. W konkursie plastyczno - informatycznym udział wzięło 215 uczniów. Został również opracowany regulamin konkursu.

   Prace literackie, plastyczne i informatyczne zostały sprawdzone przez jury. Przy ocenie prac plastycznych i informatycznych jury wzięło pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania i wyłoniło zwycięzców konkursu:

    KONKURS LITERACKI
I MIEJSCE -  EWA KUREK II B
I MIEJSCE - WIKTORIA KRÓL II B
II MIEJSCE - MAGDA GORCZYCA II B
II MIEJSCE - OLIWIA SIERADZKA III C
III MIEJSCE - MAJA SANKOWSKA II B
III MIEJSCE - ALEKSANDRA BARTOSZ III D

   KONKURS PLASTYCZNY: KATEGORIA: PLAKAT
I MIEJSCE - NATALIA SOBANIA III C, NATALIA GILEWSKA III C, MARTA MIKOŁAJCZYK III C
II MIEJSCE _ ZUZANNA MAJEWSKA II B, NATALIA SOKÓŁ II B
III MIEJSCE - ZUZANNA GRABOWSKA III C, MARTYNA MUCHA III C
WYRÓZNIENIE - WERONIKA KOKOSZKA III E, WERONIKA PŁAZA III c, NATALIA WYDRA I D

   KONKURS PLASTYCZNY: KATEGORIA: ALBUM
I MIEJSCE - ALEKSANDRA BARTOSZ III D, ERYK BODO I F, PATRYK KACPERCZYK I F
II MIEJSCE- MARTYNA STĘPIEŃ I F , NATALIA WILK I F,
III MIEJSCE - MIKOŁAJ KACA I F
WYRÓŻNIENIE _ ALEKSANDRA BEDNARCZYK II c, DOMINIKA ROMANOWSKA I F, KLAUDIA GAWOR I F

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!


Zdjęcia  >>>

12-04-2017

UWAGA !!!


   Uczniowie klas 3 na egzamin gimnazjalny w dniach 19, 20, 21 kwietnia br. przychodzą na godzinę 8.15.

   Informacje odnośnie egzaminu:

- obowiązuje strój galowy,
- każdy uczeń musi mieć legitymację szkolną,
- kilka długopisów z
czarnym wkładem,
- linijkę.   

10-04-2017

    Dnia 9 kwietnia (w Niedzielę Palmową) wolontariusze SKMW "Pomocna dłoń" przy SCM "Arka" kwestowali na rzecz ludzi chorych na raka. Już kolejny raz zbieraliśmy pieniądze przy kościele św. Stefana na Idalinie w ramach akcji "Pola Nadziei”, koordynowanej przez Caritas Diecezji Radomskiej.
    Nasi uczniowie zbierali datki, rozdawali żółte balony i żonkile, które symbolizują triumf poświęcenia nad egoizmem i miłości nad śmiercią.
Mimo pochmurnej pogody, humory dopisywały, zwłaszcza że parafianie bardzo chętnie i szczodrze wspierali "Pola Nadziei".


Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom za pomoc! 

<<    1   2   3    4   5    6   7   8   9  10  11    12   13    14   15   16   17  18  19   20   21   >>

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego